Analyysit

 

Kokemuksemme tuulenmittauksesta ja taustamme meteorologian, virtauslaskennan ja tilastotieteen aloilta edistävät hyvää kokonaiskäsitystämme tuuliprojekteista sekä antavat meille mahdollisuuden tarjota tärkeitä analyyseja sekä tuulivoiman että yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin.

 

Tuulivoiman analyysipalvelumme jakautuvat kahteen pääluokkaan: Esisuunnitteluvaiheessa tutkimme tuulivoimaprojektin eri vaiheita ennen rakentamista. Jälkivaiheessa tutkimme, kuinka hyvin rakennetut puistot tuottavat.

 

Tarjoamme yhdyskuntarakentamiseen liittyviä palveluita, kuten tuulivirtauksen tutkimusta kaupunkiympäristössä, sääolosuhteiden tutkimusta uusien lentoasemien ja siltojen suunnittelun yhteydessä sekä suurjännitelinjojen ja tietoliikennemastojen jääkuormien laskentaa.