IceLoss

Tuotantokäyrä - Maj                                   Tuotantokäyrä - November

 

 

Roottorin lavan jäätäminen vaikuttaa roottorin aerodynaamisiin ominaisuuksiin, mikä voi johtaa tuulivoimapuiston merkittäviin tuotantotappioihin. Roottorin lavan voimakas jäätäminen voi vähentää tuotantoa jopa yli 50 prosenttia. Siksi jäätäminen voi vaikuttaa merkittävästi vuosittaiseen tuotantoon. Kjeller Vindteknikk voi selvittää tuulivoimapuiston tuotantotappioita IceLoss-analyysin avulla.

 

IceLoss-analyysi antaa seuraavat tulokset:

 

  • Jään massa ja jäätämisen tuntikohtainen voimakkuus ottaen huomioon jään kertyminen, sulaminen ja sublimaatio.
  • Jäätämiseen liittyvien tuotantotappioiden pitkän aikavälin tarkistusarvot.
  • Tuotantotappioiden laskenta olettaen osittain, että jäätäminen pysäyttää turbiinien toiminnan ja että turbiinien käyttöä voidaan jatkaa jäätämisen aikana.
  • Tuntikohtaiset tuotantotappiot turbiineille, joiden roottorien lapoja joko lämmitetään tai ei lämmitetä.
  • Paikallinen jäätämisilmasto, joka antaa muun muassa tietoa siitä, mitkä tuulensuunnat edistävät jäätämistä eniten.

IceLoss on uusi menetelmä, joka perustuu mesomittakaavan WRF-mallin simulointeihin ja Kjeller Vindteknikkin kehittämiin jälkikäsittelymenetelmiin. IceLoss on kalibroitu käyttövalmiin tuulivoimalaitoksen mukaisesti.

 

Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisää tietoa:


Øyvind Byrkjedal   oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no    +47 480 99 530