IceRisk

Riskialueiden

 

IceRisk on Kjeller Vindteknikkin kehittämä malli, joka arvioi tuulivoimalaitoksen jääkuorman todennäköisyyttä. Tulokset esitetään karttana, joka näyttää, kuinka jääkuormituksen todennäköisyys vaihtelee eri etäisyyksillä tuulivoimalaitoksesta. Todennäköisyyskartan laatiminen ottaa huomioon tuulennopeuden jakautumisen, tuulensuunnan sekä paikalliset jäätämispiirteet. Karttaa laadittaessa huomioidaan jopa paikalliset pinnanmuodot.

 

Tulosta voidaan täydentää jääkuormaan liittyvien vaurioiden riskiarviolla. Vahinkoriskien arviointi tehdään yhteistyössä Llyod’s Register Consulting (Scandpower Risk Management) -palvelun kanssa.

 

IceRisk-arvioita voidaan käyttää lupaprosessin perustana, rakennustoimenpiteiden arvioinnissa ja puistossa talviaikaan työskentelevien henkilöstöturvallisuustoimenpiteissä. IceRisk-arvioita voidaan käyttää myös tietoliikennemastoista putoavan jään todennäköisyyden arviointiin.

 

Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisää tietoa:

 

Rolv E. Bredesen   rolv.bredesen@vindteknikk.no     +47 90129789