Pitkän aikavälin sarjat

Kjeller Vindteknikk suorittaa WRF-simulointeja alueilla, joiden spatiaaliset erot vaihtelevat. Tuloksena saatuja tietosarjoja käytetään viitetietokokonaisuuksina, kun tuulen lyhyempiä mittaussarjoja tarkistetaan pitkällä aikavälillä. Tieto koostuu WRF-mallin (Weather Research and Forecasting) monien meteorologisten muuttujien aikasarjoista. WRF on nykyaikainen numeerinen sääennustusjärjestelmä, joka on sovitettu mesomittakaavaan ja jota käytetään sekä tutkimustarkoituksiin että toiminnalliseen ennustustoimintaan. Kjeller Vindteknikk käyttää kahta erilaista laajan mittakaavan tietokokonaisuutta WRF-simulointiin: NCEP/FNL-tietoja ja ERA-Interim-tietoja. Uudelleenanalysoinnin tietokokonaisuuksien tarkat tiedot löytyvät julkaisusta Liléo et al. (2013). WRF-mallilla luotujen pitkän aikavälin sarjojen yleistietojen tiivistelmä on alla.

 

Tietokokonaisuus    Spatiaalinen tarkkuus    Ajallinen tarkkuus     Ajanjakso   
WRF ERA-Interim 4 km 1 tunti

1979 - nykyhetki

(2 kuukauden viivästyminen)

WRF FNL 4 km 1 tunti

2000 - nykyhetki

(ei viivästymistä)


Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisää tietoa palveluistamme:

 

Øyvind Byrkjedal      oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no   +47 48099530