Tehokäyrämittaukset

Tietyn tuuliturbiinin odotettavissa olevaa suorituskykyä kuvaava tehokäyrä määritetään tuulivoimapuiston kehittäjän/omistajan ja turbiinivalmistajan välisessä sopimuksessa. Jos kehittäjä/omistaja haluaa tarkistaa, että tuotanto vastaa määritettyä tehokäyrää, tehokäyrämittauksia voidaan suorittaa kansainvälisessä ”IEC 61400-12-1 Power performance measurements of electricity producing wind turbines”-standardissa määriteltyjen suuntalinjojen mukaisesti. Tarkistusta varten tarvitaan tuuliolosuhteiden ja voimatuotannon mittauksia. Kjeller Vindteknikk voi hoitaa tuuliolosuhteiden mittaukset ja laatia mittausten analyyseja. Voimatuotannon mittaukset tehdään yhteistyössä valtuutettujen yritysten kanssa.


Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisää tietoa:


Finn Kåre Nyhammer    finn.nyhammer@vindteknikk.no    +47 95117246
Lars Tallhaug                   lars.tallhaug@vindteknikk.no         +47 95134839