WindFarmSimulator - WFS

 

 

 

 

 

Menneen tuotannon analysointiin ja tulevan tuotannon suunnitteluun kannattaa käyttää analyysityökalua, joka toimii aikatasolla. Aikatasolla toimiva työkalu käyttää aikasarjoja ja hyödyntää kaikkia sääolosuhteiden kannalta merkityksellisiä parametreja. Aikasarjojen avulla tuotantoa voidaan analysoida, optimoida ja suunnitella siten, että tappiot ovat mahdollisimman pieniä.

 

 

WFS on ohjelma, joka simuloi tuulipuiston yksittäisten turbiinien tuotantoa ja toimintaa tarkasteltavalla ajanjaksolla. Ohjelma käyttää aluekohtaisten sääolosuhteiden aikasarjoja, joiden ominaisuuksia ovat esimerkiksi tuuli, jäätäminen, ilman tiheys, lämpötila ja stabiilius. Tietoja voidaan käyttää menneen toiminnan analysointiin, ennusteisiin ja suunnitteluun. 

 

WFS simuloi turbiinien pyörintätehoa aikatasolla, joten sitä voidaan käyttää tuotantosektoreiden ohjaamiseen ja supistamiseen. Ohjelman avulla voidaan myös arvioida käyttämättömien turbiinien aiheuttamia tuotantotappioita. WFS mahdollistaa saatavilla olevan energian arvioinnin täysin uudella tavalla. 

  

       Mitattu tuotanto        

WFS-työkalun simuloima tuotanto

 

Yllä olevassa videossa esitetään puiston mitattu tuotanto ja WFS-työkalulla simuloitu turbiinikohtainen tuotanto. Tulokset näyttävät yksittäisten turbiinien tehon vaihtelun viikon aikana 10 minuutin ajanjaksoissa. 

 

Jos haluat lisää tietoa, ota meihin yhteyttä:


Martin Grønsleth   martin.gronsleth@vindteknikk.no +47 4130 4660 
Lars Tallhaug     lars.tallhaug@vindteknikk.no         +47 9513 4839