KVTMeso

 

KVTMesolla tuotettu kartta tuulen keskinopeudesta. Horisontaalinen tarkkuus kartalle on 333x333 metriä.

 

Monesti on tärkeää päästä käsiksi korkealaatuiseen meteorologiseen dataan. Meteorologisten asemien tuottama mittausdataa ei kuitenkaan aina voida pitää tarpeeksi edustavana tai kattavana, sillä niiden sijainti voi olla liian etäinen alueelsta johon mittausdataa haluttaisiin soveltaa. Tämä on merkittävä tekijä etenkin Norjan kaltaisissa maissa, jossa vuoret ja vuonot voivat vaikuttaa merkittävästi paikalliseen variaatioon meteorologisissa olosuhteissa. Kjeller Vindteknikk on kehittänyt KVTMeson, joka on tietokanta koko Euroopan metroeologiselle mesomittakaavan datalle. KVTMeso laskee paikalliset meteorologiset olosuhteet ja antaa myös tuntitason dataa laajalle joukolle meteorologisista parametreista yli 15 vuoden ajalta.

 

Potentiaaliset kohteet, joissa KVTMesoa voidaan käyttää, ovat tuulivoiman esitutkimuksessa tuuliresurssien ja olosuhteiden arvioiminen, pitkän aikavälin mittaussarjojen korjaaminen tai ilmaston analysointi.

 

KVTMesoa voidaan hyödyntää myös mm. rannikon ulkopuolisten toimintojen suunniteluun, ilmastoon liittyvien tilastojen luomiseen voimalinjojen mitoittamisessa. Lisäksi KVTMesoa voidaan hyödyntää rakennettaessa säänherkkää infrastruktuuria ( esimerkiksi lentokentät tai sillat).

 

Saat lisää tietoja ottamalla meihin yhteyttä:

 

Øyvind Byrkjedal      oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no  +47 48099530