Jäänmittaukset

 

Jos tuulivoimapuisto sijaitsee alueella, jossa esiintyy jäätämistä, voi jäätämisen aiheuttamista tappioista muodostua yksi suurimmista puiston tuotannon epävarmuustekijöistä. Jäänmittauksia on suoritettava, jotta jäätämiseen liittyviä epävarmuustekijöitä voidaan vähentää. Jäätämisen mittaus on erilaista muihin ilmastomuuttujiin verrattuna. Jäätämisaste riippuu muista ilmastomuuttujista, kuten lämpötilasta, pilvien vesipitoisuudesta, tuulennopeudesta, auringonsäteilystä ja heijastumisesta. Näiden muuttujien lisäksi jäätäminen riippuu kohteesta, joka altistuu jäätämiselle. Jään kerääntymisen määrä vaihtelee erilaisten antureiden ja tuuliturbiinien lapojen mukaan.

 

Kaikissa myytävissä antureissa on hyvät ja huonot puolensa. Jotkin anturit mittaavat parhaiten jään muodostumista ja sopivat siksi tuulilämmön ohjaamiseen. Jotkin anturit sopivat parhaiten äärimmäisten jäätämisolosuhteiden ja jään paksuuden ennustamisen määrittämiseen. Jäätämisen huomaaminen on helppoa, minkä vuoksi kameravalvonta on tärkeä apuväline jäänkartoituksessa. Kjeller Vindteknikk on tehnyt useita erityyppisiä jäänmittauksia monissa projekteissa, ja kokemuksemme mukaan kannattaa käyttää kahta eri menetelmää samanaikaisesti. Olemme myös todenneet, että riittävien jäänmittausten suorittaminen on monimutkaista kylmän ilmaston aiheuttamien teknisten haasteiden vuoksi.

 

Osaaminen ja kokemus luovat turvaa

Kun valitset Kjeller Vindteknikkin, hyödyt kokemuksestamme saamalla erittäin todennäköisesti tarkkoja jäänmittauksia mittaushankkeen alusta asti. Tarkkuus on erityisen tärkeää, koska mittauslaitteiston ongelmien korjaaminen on usein vaikeaa talvella. Mittausongelmien vuoksi mittauskautta joudutaan usein pidentämään vuodella, mikä aiheuttaa lisää kustannuksia ja viivästyksiä tuulipuiston rakentamiseen.

 

Jos haluat lisää tietoa aiheesta jäänmittaukset, ota meihin yhteyttä:

 

Finn K. Nyhammer    finn.nyhammer@vindteknikk.no     +47 951 17 246   

Kyler White                 kyler.white@vindteknikk.no             +47 488 43 684