Maanpäällinen kaukomittaukset

Etämittauslaitteista (Remote Sensing Devices RSD) kuten SODAR (Sound Detection and Ranging) ja LIDAR (Light Detection and Ranging) on tullut tänä päivänä erinomainen työkalu tavanomaisten mittausmastojen rinnalle tuulen mittaamisessa. Etämittauslaitteita käytetäänkin laajalti tuulienergian ja tuulitekniikan alalla.

 

Tärkeimmät ominaisuudet:

 

 • Vähentää kuluja syrjäisille kohteille
 • Profiloi tuulta vertikaalisesti useilla eri korkeuksilla aina 200 metriin maanpinnan yläpuolella
 • Mittaa tuulta pitkillä kantamilla sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti

Sovelluskohteet:

 

 • Tuuliresurssien arviointi ja due diligence –raportti (ennen ja/tai jälkeen rakentamisen)
 • Referenssimittausten vahvistaminen/validointi
 • Suorituskyvyn mittaaminen (Power performance measurements)
 • Alueen kalibrointi tuulelle (Site calibration)
 • Tuulipuiston suorituskyvyn arviointi
 • Projektit, jotka liittyvät tuulitekniikkaan

Kjeller Vindteknikk tarjoaa useita eri palveluita etämittauslaitteille:

 

 • Asennus, monitorointi ja huolto SODAReille ja LIDAReille
 • Paikan valinnan ja soveltuvuuden neuvominen
 • Datan seuranta ja laaduntarkkailu
 • Analyysit ja raportointi
 • Numeeriset simuloinnit virtauksen korjaamiselle epätasaisessa maastossa sijaitseville kohteille

Kjeller Vindteknikk (KVT) myös vuokraa maanpäällisiä etämittauslaitteistoja. KVT:llä omaa kokemusta Leospheren (Windcube, Windcube 100s/200s/400s) ja ZephIRin Lidareista, ja AQSystemsin SODAReista. Lisäksi KVT tarjoaa palveluita asiakkaiden omille tai vuokraamille etämittauslaitteille.

 

Etämittauksesta ja palveluistamme kuulet enemmän ottamalla yhteyttä:

 

Kyler White kyler.white@vindteknikk.no  +47 488 43 684
Finn K. Nyhammer finn.nyhammer@vindteknikk.no  +47 951 17 246