Tutkimusprojektit

Käynnissä olevat tutkimusprojektit

 

Frontlines

Kjeller Vindteknikk on saanut tukea Norjan tutkimusneuvostolta (Norges Forskingsråd = NFR) voimalinjojen jäätymislaskelmia tekevän työkalun kehittämiseen. Frontlines-projekti kestää vuodesta 2015 vuoteen 2018. Projektiin osallistuu useita maineikkaita kansainvälisiä tutkimuskeskuksia ja Norjan kantaverkosta vastaava Statnett-yhtiö.

 

Voimalinjojen jäätyminen voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa linjan katkeamisen, jos linjoja ei ole mitoitettu tarpeeksi suurelle jääkuormalle. Jäätymisen määrän ja sijainnin tutkiminen voi vähentää tulevia sähkökatkoja ja koronapurkauksina esiintyvää sähkön siirtohäviötä.

 

Energi-lehden numerossa 8/2015 on kattava artikkeli Frontlines-projektista. Artikkelin voi lukea täällä.

  

WISLINE

Kjeller Vindteknikk osallistuu Norjan ilmatieteen laitoksen (Meteorologisk institutt) kanssa WISLINE-projektiin, jossa tutkitaan tuulen, jään ja lumikuormien vaikutusta infrastruktuuriin ja ympäristöön. Tavoitteena on määrittää voimakkaan tuulen, jäätämisen ja nuoskalumen aiheuttamia ilmastonmuutokseen liittyviä vaikutuksia tekniseen infrastruktuuriin ja ympäristöön. 

 

Norjan tutkimusneuvoston (Norges Forskingsråd = NFR) kokonaan rahoittama projekti on käynnissä vuodesta 2015 vuoteen 2018. 

 

Nuoskalumi voimalinjoilla

Kanadalainen CEATI ja Kjeller Vindteknikk kehittävät yhteistyössä maailmanlaajuista yleiskatsausta, joka käsittelee nuoskalumen jääkuorman huomioon ottamista voimalinjojen mitoituksessa.

 

Yleiskatsauksen ohella julkaistaan suunnitteluperiaatteiden suosituksia, jotka liittyvät voimalinjoille kertyvän nuoskalumen jäätymiseen. Tavoitteena on myös tuoda esille kansallisten määräysten mahdollisia puutteita.

 

CEATI:n rahoittama projekti suoritetaan vuoden 2016 aikana.

 

NowWind

Kjeller Vindteknikk ja teollisuusalan yhteistyökumppanit tekevät lyhyen aikavälin ennusteita Wind Farm Simulator -työkalulla, joka arvioi tuulivoimaloiden, turbiinikuormien ja turbiinien käyttöiän vaikutuksia energiantuotantoon.

 

Norjan tutkimusneuvosto (Norges Forskningsråd) ja projektikumppanit ovat jakaneet projektin rahoitusvastuun puoliksi. Kesällä 2016 käynnistyvä projekti kestää kolme vuotta.  

 

LoadMonitor

Kjeller Vindteknikk ja Stena Renewable tutkivat yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa tuulen vaikutusta tuuliturbiinien nasellin sisällä tapahtuvaan värähtelyyn. Turbiineista mitataan sekä kolmiulotteista, reaaliaikaista mittausdataa ylöspäin suuntautuvasta tuulesta, että korkean resoluution dataa värähtelystä. Näiden pohjalta analysoidaan värähtelyn ja tuulen välistä korrelaatiota.

 

Projektin päämääränä on paljastaa korkealaatuisten tuuli- ja värähtelymittausten avulla millaisen vaihtelun värähtely aiheuttaa energian tuotantoon. Mittausten pohjalta määritetään myös millaisia vikoja epätavalliset tuuliolosuhteet aiheuttavat turbiinin komponentteihin.

 

Projekti käynnistettiin vuonna 2015, ja sen kesto on kaksi vuotta. Projektin rahoittaa Stena Renewable, Energimyndighetene and Elforsk.

 

Uusiutuva energia maataloudessa

Kjeller Vindteknikk työskentee yhteistyössä Norjan energiatekniikan instituutin kanssa (Institute for Energy Technology) projektissa, jonka tavoitteena on määrittää millainen potentiaali auringon ja tuulen valjastamisessa voi olla uusiutuvan energian tuotantoon norjalaisilla maatiloilla. Tämän pohjalta kehitetään suunnitelma siitä kuinka norjalaiset maatilat voivat hyötyä myös taloudellisesti näistä uusiutuvista energialähteistä.

 

Osana projektia Kjeller Vindteknikk luo yksityiskohtaisen tuulikartan Aurskog-Høland kunnan alueesta.

 

Projektin rahoittajana toimii Norjan maatalousvirasto (Norwegian Agriculture Agency).

 

Päättyneet tutkimusprojektit

 

2016

 

ProdOptimize 

Kjeller Vindteknikk toteutti ProdOptimize-projektin Vindforsk IV-ohjelman puitteissa, joka on Energiforskin (Swedish Energy Research Centre) vuosien 2014-2016 aikana toteuttama ohjelma.

Tutkimushankkeen fokus oli rakennuksen jälkeisessä energiatuotannon arvioinnissa, 

suorituskyvyn analysoinnissa ja tuulipuiston toiminnan optimoinnissa 

jäätämistappioiden määrittämisen avulla.

 

2014

 

Wind Farm Simulator - WFS

Norjalainen FoU-projekti, jota rahoittavat Norjan tiedeneuvosto ja Statkraft Development AS. Projektin tavoitteena on kehittää integroitu tuulivoimapuistotyökalu, joka parantaa resurssiarviointien laatua, käyttö- ja huoltostrategioita sekä energiantuotannon lyhyen aikavälin ennusteita. Kolmevuotinen projekti kattaa vuodet 2012–2014.

 

ICEWIND

Tutkimusprojektin rahoittaja on Norden – Top-level Research Initiative, joka on iso pohjoismainen ilmastoon, energiaan ja ympäristöön keskittyvä tutkimushanke. Projektiin osallistuu monia tutkimuslaitoksia, kehittäjiä ja turbiinien tuottajia. Kjeller Vindteknikk on päävastuussa turbiinien jäätämiseen liittyvien tuotantotappioiden analysoinnista ja valvoo myös energiantuotannon lyhyen aikavälin ennusteita. Projekti kesti syyskuusta 2010 elokuuhun 2014.

 

INTREPED

Norjan tiedeneuvoston rahoittama tutkimusprojekti. Tutkimuksen yhteistyökumppaneita ovat NHH, SINTEF ja Norjan meteorologinen instituutti. Kjeller Vindteknikkin tehtävänä on tutkia ja toimittaa tuulienergian tuotannon aikasarjoja ja tuulienergian tuotannon lyhyen aikavälin ennusteita Norjan ja Skandinavian uusiutuvan energian markkinan jatkoanalysointia varten.

 

OWA

Carbon Trust’s Offshore Wind Accelerator (OWA) -ohjelman rahoittama tutkimus- ja kehitysprojekti. Kjeller Vindteknikk analysoi yhteistyössä Uni Research (Bergen, Norja) -yksikön kanssa isojen rannikon ulkopuolella sijaitsevien tuulivoimapuistojen välistä vuorovaikutusta linjassa OWA-ohjelman rannikon ulkopuolella sijaitsevien tuulivoimapuistojen kehitysstrategioiden kanssa. Projekti kesti tammikuusta 2013 kesäkuuhun 2014.

 


2013

 

Tuulimittausten pitkän aikavälin tarkistus. Uusimmat mallit, suuntaviivat ja suunnitelmat.

Tutkimuksen suoritti Kjeller Vindteknikk. Osarahoittajia olivat Elforskin ”Vindforsk III”-tutkimusohjelma ja Kjeller Vindteknikk. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli tunnistaa tuulimittausten pitkän aikavälin tarkistusten olennaisia ongelmia ja esitellä alan voimassa olevan tiedon tilanne. Tutkimuksen kohteena olivat muun muassa pitkän aikavälin tarkistuksen eri viitetietokokonaisuuksien käyttöön liittyvät ongelmat ja kuinka tuulen pitkän aikavälin tarkistuksen epävarmuustekijät riippuvat mittauskauden pituudesta ja viitekauden pituudesta. Tutkimustulokset esitetään julkaisussa Liléo et al. (2013). Raportti on ladattavissa julkaisuluettelostamme.

 


2012

 

NORSEWInD

NORSEWInD-projekti (2009–2012) oli European Comission FP7 -ohjelman rahoittama, ja tutkimus suoritettiin 21 yhteistyökumppanin yhteishankkeena koko Euroopan alueella. Projektin tavoitteena oli rannikon ulkopuolella sijaitsevan ”offshore”-tuulikartaston luominen Irlanninmeren, Pohjanmeren ja Itämeren alueilla. Kjeller Vindteknikk tuotti tuulikartat yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Tutkimus julkaistiin monissa kohteissa, jotka löytyvät julkaisuluettelostamme.

 

 

2008

 

Tuuliresurssien kartoitus monimutkaisessa maastossa

Tutkimus suoritettiin vuosina 2006–2008. Rahoittajia olivat Norjan tiedeneuvosto ja Statoil. Kjeller Vindteknikk suoritti mittaukset paikan päällä Norjassa erittäin monimutkaisessa maastossa osittain perinteisinä mittauksina ja osittain kaukoanalyyseina SODAR-sovelluksen ja suurtaajuuksisten turbulenssimittausten avulla. Mitattuja tietoja käytettiin tuulen ja turbulenssin pienimittaisten mikro- ja mesomittakaavan simulointien analysointiin.